sobota, 24 lutego 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka

Początki Stowarzyszenia Wspólnota Świdnicka nikną w szarościach historii XX w. Odsłonięcie ich nie jest rzeczą prostą i to nie tylko z powodu słabości ludzkiej pamięci, ale dlatego, że początków tych należy szukać w antykomunistycznej działalności konspiracyjnej młodzieży świdnickiej. Zdobyte w latach walki z komuną doświadczenie, jak i trwałe – oparte na pełnym zaufaniu – przyjaźnie, stały się mocnym ideowym fundamentem do aktywnej działalności już w wolnej i suwerennej Polsce. Nie dziwnym jest, a chyba oczywistym fakt, że przeszłość ukształtowała teraźniejszość, wyciskając na niej swoje społeczne piętno i charakterystyczne zaangażowanie członków Stowarzyszenia. Widać to wyraźnie w celach i rodzaju działalności, które prowadzi Wspólnota Świdnicka.

Rodzaj prowadzonej działalności:

Stowarzyszenie od początku swego istnienia koncentrowało się na budowaniu więzi społecznych między mieszkańcami miasta Świdnik i powiatu świdnickiego. Dbało o umacnianie tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej. Starało się zapewnić możliwość rozwoju oraz kształtowania partnerskich relacji między mieszkańcami miasta, wspierało aktywność społeczną i kulturalną świdniczan. Ten cel przyświeca Wspólnocie nieustannie. Bierze ona czynny udział w różnego rodzaju akcjach dobroczynnych i charytatywnych na rzecz najsłabszych grup społecznych, w tym niepełnosprawnych i starszych.

Dla kogo?

Stowarzyszenie jest środowiskiem otwartym dla każdego chętnego do społecznej pracy świdniczanina, podzielającego wartości głęboko zakorzenione w sercach „Wspólnotowiczów”, a są nimi: szczery patriotyzm narodowy i lokalny, szacunek do polskiej i świdnickiej tradycji oraz historii, chęć budowy
i umacnianie relacji sympatii, pomocniczości, zaufania między mieszkańcami Świdnika tak, aby stanowili oni powiązaną mocnymi więzami wspólnotę. Każdy działający we wspólnocie świdniczanin przejdzie solidną szkołę społecznego zaangażowania i nabierze umiejętności, które pomogą mu również w realizacji swoich osobistych planów i marzeń. Tak to bowiem działa, iż zdobyte w czasie społecznej bezinteresownej działalności umiejętności, doświadczenie, przyjaźnie owocują pozytywnie w życiu prywatnym i zawodowym. Przykładem słuszności powyższego twierdzenia mogą być znane i cenione postaci świdnickiego życia, jak: Alfred Bondos, Janusz Królik, Gustaw Dmowski, Artur Soboń czy Andrzej Mańka, które między innymi angażując się w działalność Stowarzyszenia, zdobywały umiejętności, ale i szacunek mieszkańców lotniczego grodu. I chociaż nie wszyscy pozostali członkami Wspólnoty, nie żałują chyba swojego w nią zaangażowania.

Ilu członków liczy Stowarzyszenie?

Ponad 30- letnią historię Wspólnoty tworzyło kilkadziesiąt osób. Dzisiaj stowarzyszenie liczy 28 członków.

Kto stanowi prezydium?

Zarząd Stowarzyszenia stanowią: Bogdan Błaszczuk – prezes, Łukasz Krzyżanowski – sekretarz,

Piotr Jackowski – skarbnik.

Osiągnięcia:

Najbardziej znanymi przedsięwzięciami Wspólnoty są:

– organizowane corocznie „Biegi Niepodległości” – barwna impreza sportowo – patriotyczna gromadząca setki uczestników,

– coroczny „Orszak Trzech Króli” – rozśpiewany korowód zrzeszający całą społeczność świdnicką
w centrum miasta, ubogacony ewangelicznymi scenkami teatralnymi, prowadzony do kościoła pw. NMP Matki Kościoła na uroczystość Trzech Króli,

 – „Zielone dni Świdnika” oraz „Bezpieczne Wakacje”– wydarzenia kulturalno – edukacyjne prowadzone wspólnie ze świdnickimi przedszkolami,

– „Papieskie Dni Rodziny” –  organizowane w porozumieniu ze świdnickimi parafiami i przy udziale księży, dzieci, młodzieży oraz grup artystycznych z terenu Świdnika,

– „Majówki Patriotyczne”– spotkania przy śpiewie kultywujące tradycje patriotyczne.

Aby działalność była skuteczna i celowa Stowarzyszenie dba również o rozwój formacyjny
i intelektualny swoich członków i sympatyków, organizując spotkania z ciekawymi osobowościami. Na zaproszenie Wspólnoty Świdnik odpowiedzieli, między innymi: prof. M. Ryba, prof. P. Skrzydlewski,
ks. T. Isakowicz-Zalewski, J. Łopuszański. Jak widać, Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność na różnych płaszczyznach: kulturalnej, sportowej, religijnej, charytatywnej czy politycznej, której wspólnym mianownikiem jest tworzenie warunków współpracy, aktywizacja i budowanie lokalnych więzi świdnickiego społeczeństwa, czyli WSPÓLNOTY.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka|Facebook, e-mail: b.blaszczuk@interia.pl

Co Wspólnota pragnie oferować mieszkańcom Świdnika?

Zaprasza w swoje szeregi wszystkich, którym bliskie są wartości patriotyczne, szacunek do innych ludzi, współpraca oparta na zasadach lojalności i uczciwości ludzkiej, budująca zaufanie wewnątrz grupy, jak i na zewnątrz – wśród mieszkańców miasta.

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412.

Artykuł przeczytano 936 razy

Last modified: 13 października, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »