sobota, 24 lutego 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl „Razem dla Świdnika” prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi”

Rodzaj działalności:

Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi” powstała jako stowarzyszenie w 2017 roku. Cele jakie przyświecają jej działalności to:

-działanie na rzecz rozwoju i krzewienia wśród swoich członków i społeczeństwa kultury i  twórczości artystycznej;

– propagowanie twórczości teatralnej w różnych środowiskach i na różnych obszarach, w tym także w środowisku  osób i rodzin wykluczonych oraz osób z niepełnosprawnością;

– budowanie wizerunku stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie;

– podejmowanie i propagowanie działań teatralnych i kulturalnych w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

Realizuje je poprzez:

  • organizowanie imprez kulturalnych, w tym także warsztatów i przeglądów teatralnych;
  • współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz instytucjami podobnych celach działania;
  • współpracę ze środowiskami ludzi z niepełnosprawnością.

Ilu członków liczy organizacja?

„Teatr Drogi” tworzą  amatorzy, osoby dorosłe, świdniczanie – pasjonaci teatru. W bieżącej działalności „Teatru Drogi” bierze czynny udział 12 osób. Inni aktorzy – z przerwami -wynikającymi z pracy, kształcenia się, czy też z uwarunkowań osobistych.

Kto stanowi prezydium?

Zarząd „Teatru Drogi” tworzą:

Andrzej Wiśnioch – prezes, (pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia),

Aneta Stodulska- Sowa – wiceprezes (wieloletni reżyser „Teatru Drogi”),

Janusz Adamczyk

Anna Michalak

Monika Lechnio-Lewicka

Aktualnie reżyserem „Teatru Drogi” jest Renata Elmerych.

Osiągnięcia

Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi”  czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Świdnika poprzez:

  1. udział w przygotowywaniu oprawy artystycznej (teatralnej) uroczystości  okolicznościowych organizowanych w naszym mieście, jak Orszak Trzech Króli, Dni Papieskie czy Świdnickie Kolędowanie;
  2. przygotowywanie i prezentację przedstawień teatralnych dla świdniczan; w dorobku „Teatru Drogi” są następujące spektakle: „Średnie miasta”, „Świąteczne impresje” , „Nasz Czechow”, „Oto człowiek”, „Sen nocy leśnej”, „Zaczarowana dorożka”, „Oblicza”, „Oblicza uczuć”, „Sercu mojemu bliscy”;
  3. realizację i udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, zadaniach i projektach Gminy Miejskiej Świdnik (i nie tylko), jak:

– realizacja zadań w ramach działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego: „A z teatrem nam po drodze” – obejmujących prowadzenie warsztatów teatralnych wśród młodzieży, osób dorosłych, seniorów (w ramach współpracy z CUS);

– realizacja projektu „Teatr Po Sumie” –  w ramach zadania realizowanego w Wielopolu Skrzyńskim, z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura Dostępna 2018;

–  realizacja zadania Gminy Miejskiej Świdnik: „Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą ” współfinansowanego przez Gminę Miejską Świdnik, zakończonego występem Teatru w Przemyślu w V Nadsańskich Spotkaniach Poetyckich w teatrze na Zamku Kazimierzowskim;

– realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta” w ramach którego Stowarzyszenie zorganizowało teatralne zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych ówczesnego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, zakończone spektaklem – „Zaczarowana dorożka” wystawionym w ramach Dni Seniora w MOK w Świdniku;

-organizacja Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Dalej w drogę z „Teatrem Drogi” w Świdniku współfinansowanego ze środków Województwa Lubelskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w który aktywnie i twórczo włączyły się świdnickie grupy teatralne: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz osoby z niepełnosprawnością.

Kontakt

„Teatr Drogi” zaprasza do swej przestrzeni teatralnej wszystkich zainteresowanych do Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, gdzie aktorzy spotykają się w każdy piątek w godz. 18.00 – 20.00 (to w roku szkolnym, a w sezonie wakacyjnym w środy 17.00 – 20.00).

Kontakt telefoniczny: Andrzej Wiśnioch – prezes Stowarzyszenia – 508 027 560; e-mail: andrzej.wisnioch@wp.pl

Co „Teatr Drogi” pragnie zaoferować mieszkańcom?

Przede wszystkim ideę samego teatru….Teatr prowadzi nas w świat, gdzie marzenia, pragnienia są dla nas dostępne na wyciągnięcie ręki. Człowiek przekazuje drugiemu człowiekowi przeżycia, emocje, które wzbogacają go o doświadczenia, których dotąd nie znał. Pomaga w oderwaniu się od codzienności, wyjściu poza przyjęte schematy, a nawet ograniczenia, co jest również bezcennym doświadczeniem. Dochodzi do tego współpraca z osobami o różnym charakterze, emocjach, doświadczeniach życiowych. To wszystko stanowi teatr miejscem o szczególnym charakterze…

Aktorzy zapraszają również świdniczan do obejrzenia swojego nowego spektaklu „Pociąg do…”, którego premiera odbędzie się w listopadzie 2022 roku. Spektakl przygotowywany jest na uroczystość 5-lecia istnienia Świdnickiej Grupy Teatralnej „Teatr Drogi”.

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412.

fot. Mariusz Kiryła

Artykuł przeczytano 1466 razy

Last modified: 4 sierpnia, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »