piątek, 01 marca 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

 

Świdnicka Rada Seniorów

Rodzaj prowadzonej działalności:

Świdnicka Rada Seniorów powołana została w 2014 r. uchwałą nr XLVI/463/2014 Rady Miasta Świdnika z dnia 26 czerwca 2014 r.,w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności miasta. Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, stanowiącym forum współdziałania w różnych strefach życia mieszkańców miasta. Do jej zadań należy opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących osób starszych, wspieranie ich aktywności oraz integracja międzypokoleniowa. W Radzie pracują dwa zespoły problemowe: do spraw Kontaktu z Mieszkańcami i Organizacjami Społecznymi oraz Strategii, Rozwoju
i Budżetu Gminy Miejskiej Świdnik oraz do spraw Kultury, Wypoczynku oraz Promocji Zdrowia Seniorów.

Osiągnięcia:

Pierwsza kadencja Świdnickiej Rady Seniorów trwała 4 lata, od 2014 r. do 2018 r. W tym czasie Rada zgłosiła przedstawicielom Urzędu Miasta wiele wniosków z odbytych spotkań z mieszkańcami, mających wpływ na poprawę sytuacji osób starszych. Zespół do spraw Kultury przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Spółdzielczym Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Klubami Seniorów organizował spotkania, imprezy kulturalne, letnie potańcówki oraz wyjazdy integracyjne. Druga kadencja trwająca obecnie, od 2019 do 2023 r., kontynuuje spotkania członków Rady z mieszkańcami, w czasie których seniorzy mogą przedstawiać swoje problemy, propozycje, opinie i uwagi dotyczące przedsięwzięć związanych ze sprawami osób w wieku starszym. Zgłoszone wnioski przekazuje Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta na sesjach Rady Seniorów. Przedstawiciele Rady biorą czynny udział w akcjach charytatywnych i pomocowych. Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowała wyjazd do Krakowa na Ogólnopolskie Senioralia 2022 r. Udział w nich wzięli reprezentanci Rady i mieszkańcy Świdnika. Przedstawiciele Rady biorą udział w obchodach rocznic upamiętniających ważne wydarzenia państwowe i miejskie.

Ilu członków liczy organizacja?

W skład Świdnickiej Rady Seniorów wchodzi 19 osób. Są to przedstawiciele działających na terenie miasta organizacji społecznych, związków zawodowych, klubów emerytów i Uniwersytetu Trzeciego  Wieku.

Kto stanowi jej prezydium?

Jan Pyszniak – przewodniczący Rady, Alicja Tynecka – wiceprzewodnicząca Rady, Jerzy Łoś – sekretarz Rady

Kontakt:

Jan Pyszniak – przewodniczący Świdnickiej Rady Seniorów, adres e-mail: jpyszniak@rada.e-swidnik.pl

Co stowarzyszenie pragnie przekazać mieszkańcom miasta?

Świdnicka Rada Seniorów zachęca świdniczan do współpracy i integracji międzypokoleniowej, celem realizacji wspólnych projektów dla rozwoju naszego miasta.

 

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412, fot. archiwum GŚ.

Artykuł przeczytano 739 razy

Last modified: 11 maja, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »