sobota, 24 lutego 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy”  w Świdniku

Rodzaj prowadzonej działalności:

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz podtrzymywania oraz popularyzowania tradycji narodowych i ludowych ze szczególnym uwzględnieniem folkloru wsi lubelskiej, a także edukacji i wychowania młodzieży szkolnej w duchu miłości folkloru i kultury narodowej, rozbudzania wrażliwości na wszelkie przejawy estetyki ruchu, gestu, muzyki i słowa oraz umiejętności współżycia w grupie, współpracy i koleżeńskości. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: inicjowanie i organizowanie koncertów Zespołu lokalnie, w innych miastach Polski, jak i za granicą; podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodzieży szkolnej osiągnięć artystycznych Zespołu; inicjowanie i publikowanie opracowań metodycznych z dziedziny folkloru; organizowanie sympozjów i seminariów związanych tematycznie ze szkolnym ruchem artystycznym; współpracę w skali międzynarodowej w dziedzinie folkloru z UNESCO,  Counseil International des Organisations de Festivales de Folkore i Internationale Organisationfür Volkskunst.

Osiągnięcia:

– Udział Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku na Festiwalu Trzech Granic – Hunnefeier w Schengen w Luksemburgu – na zaproszenie Ambasady Polskiej w 2018 r., gdzie Zespół reprezentował nasz kraj;

– Pobyt we Francji na zaproszenie Zespołu Tatry – warsztaty artystyczne (2018 r.);

– Udział w I Międzynarodowym Festiwalu Folkid na Węgrzech oraz Cassovia Festiwal na Słowacji (2019 r.);

– Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Olecku (2019 r.);

– Realizacja dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EtnoPolska 2020 – Kolorowa lubelszczyzna;

–  I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brańsku (2018 r.);

–  I miejsce oraz Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwalu Tradycji Ludowych w Stężycy (2018 r. i 2019 r.);

– I miejsce w ramach VII Kasztelańskich Spotkań Folklorystycznych w Sierpcu (2021 r.);

– Wyróżnienie za tańce orawskie w wykonaniu grupy średniej podczas XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej w Baranowie Sandomierskim 2021;

– II miejsce podczas XII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego GARNIEC 2022 w Łańcucie;

– III miejsce i wyróżnienie podczas VII Kasztelańskich Spotkań Folklorystycznych w Sierpcu 2022;

– Realizacja dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EtnoPolska;

– Edycja 2022 – Strój świdnicki jako element identyfikacji z regionem – dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz środków pozyskanych od powiatu świdnickiego;

– Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży w 2020 i 2021 roku – warsztaty artystyczne w Biłgoraju, Zwierzyniu, Wiernej, Parchowie i siedzibie Mazowsza w Karolinie;
– Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Pradze (2022 r.);

– Udział Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w wielu koncertach charytatywnych, edukacyjnych, okolicznościowych (z okazji dożynek, uroczystości państwowych na terenie kraju i za granicą).

Ilu członków liczy organizacja?

Organizacja liczy około 50 członków i są to głównie rodzice dzieci, będących uczestnikami Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku.

Kto stanowi jej prezydium?

Grzegorz Turzyniecki – przewodniczący, Lech Leszczyński – wiceprzewodniczący, Justyna Wojtysiak – sekretarz, Jacek Kusy – skarbnik, Sławomir Nurzyński, Katarzyna Kozłowicz i Beata Leszczyńska – członkowie Zarządu.

Kontakt: Adres: ul. Króla Pole 5, 21-040 Świdnik, tel. +48 602 677 835, e-mail:lechlesz@gmail.com, strona internetowa www.leszczyniacy.pl.

 

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412, fot. ZTL Leszczyniacy

Artykuł przeczytano 793 razy

Last modified: 26 kwietnia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »