piątek, 01 marca 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl „Razem dla Świdnika” prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Stowarzyszenie POSTIS

Rodzaj prowadzonej działalności

Stowarzyszenie POSTIS jako jednostka pozarządowa działa nieprzerwanie od 2001 roku. Realizuje misję niesienia pomocy rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym, prowadzi wiele projektów resocjalizacyjnych skierowanych do byłych więźniów i osób im najbliższych. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, bezrobotnych, wykluczonych oraz młodzieży wobec której stosowane są – przez sądy dla nieletnich – środki wychowawcze. Na przestrzeni 20 lat zrealizowało kilkadziesiąt projektów skierowanych do tych właśnie grup. Od 10 lat Stowarzyszenie posiada również status centrum integracji społecznej i prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Świdniku, którego dyrektorem jest Pani Magdalena Lemke-Matysiak.

Osiągnięcia

W CIS POSTIS w Świdniku realizowane są projekty, których celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z powiatu świdnickiego wykluczonych społecznie. Celem POSTIS przy opracowywaniu profilu świadczonych usług dla tej grupy beneficjentów jest aktywizacja prowadząca do usamodzielnienia, powrotu na rynek pracy, podjęcia zatrudnienia, poprawy funkcjonowania w środowisku lokalnym, wyjścia z ubóstwa i nauki radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Obecnie uczestnikami CIS POSTIS jest 50 osób, skierowanych przez wieloletniego partnera Stowarzyszenia – Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku. Uczestnicy CIS POSTIS mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i nauki nowego zawodu w ramach prowadzonych warsztatów introligatorskich. We wcześniej realizowanych przedsięwzięciach uczestnicy uzyskali kwalifikacje w zawodach: pracownik gospodarczy, pracownik remontowo-budowlany, pracownik ochrony.

Stowarzyszenie POSTIS, jako instytucja posiadająca wpis do KRAZ i Rejestru Instytucji Szkoleniowych, umożliwiło wielu osobom, do których kierowało ofertę wsparcia, podjęcie pracy w zawodach: spawacz, operator koparek, operator wózków widłowych, pracownik obsługi hotelowej, palacz urządzeń energetycznych, kierowca, magazynier, sprzedawca, cukiernik, mechanik samochodowy, kosmetyczka.

Od marca 2022 roku Stowarzyszenie POSTIS aktywnie włączyło się w pomoc uchodźcom z objętej działaniami zbrojnymi Ukrainy. Aktualnie realizuje dwuletni projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany głównie do ukraińskich kobiet i pozostających pod ich opieką dzieci.

Wieloletnia działalność resocjalizacyjna Stowarzyszenia POSTIS i praca z osobami wykluczonymi przynosi wymierne rezultaty, a w tym roku została nagrodzona, jako jedna z czterech organizacji z Polski, specjalnym wyróżnieniem Komisji Europejskiej.

Kto stanowi prezydium Stowarzyszenia?

Barbara Bojko-Kulpa – prezes Zarządu, Jan Borowiec – wiceprezes Zarządu, Hanna Rzepecka – skarbnik.

Dyrekcja – Jacob Schwartz, dyrektor ds. międzynarodowych, Magdalena Lemke-Matysiak – dyrektor Centrum Integracji Społecznej POSTIS.

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia: al. Lotników Polskich 82 A, 21-040 Świdnik, telefon: 696 101 011, e-mail: cis-swidnik@wp.pl, www.postis.pl.

Co Stowarzyszenie chce przekazać mieszkańcom miasta?

W najbliższym czasie Stowarzyszenie planuje dla uczestników CIS POSTIS w Świdniku uruchomienie warsztatów tworzenia elementów małej architektury z nadzieją na zainteresowanie i podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami i małymi przedsiębiorstwami. Stowarzyszenie pragnie również zachęcić, szczególnie władze lokalne i społeczność świdnicką, na otwarcie się na potrzeby osób wykluczonych żyjących w naszym najbliższym otoczeniu, naszych sąsiadów, współmieszkańców naszej miejscowości, powiatu i gminy. Ze względu na trudną sytuację, w tym gospodarczą, w jakiej wszyscy się znajdujemy, tylko wspólne działanie ma sens i niekiedy jest jedyną możliwością wsparcia osób najbardziej potrzebujących pomocy, a takimi właśnie są uczestnicy świdnickiego Centrum Integracji Społecznej POSTIS. Główną ideą Stowarzyszenia jest zadbanie o to, aby podopieczni odnaleźli się w lokalnej społeczności, uwierzyli we własne siły i możliwości, zaistnieli na rynku pracy i żyli w godnych warunkach.

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412.

Artykuł przeczytano 789 razy

Last modified: 13 grudnia, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »