wtorek, 07 lipca 2020r.

Powiat. Sprawdź ile zarobi rachmistrz i jak nim zostać w twojej gminie

Autor: |

Każdy zainteresowany może zgłosić się do naboru na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Termin składania zgłoszeń upływa 8 lipca. Spis rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada.

Nabór na rachmistrzów jest powszechny i otwarty. Zgłoszenia kandydatów zbierają poszczególne gminy. Jakie kryteria powinien spełnić przyszły rachmistrz?

Warunki podstawowe to:

  • pełnoletniość,
  • zamieszkiwanie na terenie danej gminy,
  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoba chętna musi przejść szkolenie ze statystyki publicznej (w tym tajemnicy statystycznej), celów spisu rolnego oraz praktycznego wykonywania czynności podczas wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. W grę wchodzi m.in. obsługa urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Zainteresowany pracą rachmistrza przystąpi do egzaminu. Jeśli na teście zdobędzie przynajmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi to trafi na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Uwaga! Kolejność na liście zależy od liczby zdobytych punktów na teście.

Ostatecznie rachmistrzami zostaną osoby z największą liczbą punktów. Rachmistrzów powoła zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

Jesteś zainteresowany pracą przy spisie?

Musisz dostarczyć zgłoszenie, kserokopię dokumentu potwierdzające ukończenie, co najmniej szkoły średniej, oświadczenie o niekaralności oraz informację dotyczącą RODO. Formularze znajdziesz na stronie swojej gminy. Dokumenty powinieneś wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu gminy/urzędu miasta. Włóż je do koperty z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”

Termin składania zgłoszenia mija 8 lipca. Warto sprawdzić czy w danej gminie decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów czy faktycznego dostarczenie dokumentów.

Teraz dla wielu osób najważniejsza informacja – zarobki.

Rachmistrz otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy z dyrektorem Urzędu Statystycznego. Za swoją pracę dostanie:

  • 37 zł brutto za każdy bezpośredni wywiad z użytkownikiem gospodarstwa rolnego i prawidłowe spisanie gospodarstwa,
  • 20 zł brutto za każdy wywiad przeprowadzony telefonicznie i prawidłowe spisanie gospodarstwa.

Szczegółowe informacje na temat naboru można zdobyć dzwoniąc pod numery telefonów:

Piaski – 81 58 21 099, 81 58 21 803

Mełgiew – 81 46 05 701

Rybczewice – 81 58 44 461

Trawniki – 81 58 56 033

rp

Artykuł przeczytano 151 razy

Last modified: 23 czerwca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?