sobota, 23 września 2023r.

Pomagamy rodzinie z Kawęczyna

Autor: |

Na początku stycznia informowaliśmy o rodzinie z Kawęczyna w gminie Piaski, która w wy­niku pożaru straciła dom i cały dobytek. Na pomoc od razu ruszyli ludzie dobrych serc.

Ogień wybuchł w sylwestra. W jed­nej chwili w płomieniach stanął cały budynek. Zniszczeniu uległy ubra­nia, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, przedmioty użytku co­dziennego. Na szczęście, nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Przy­czyną pożaru było, prawdopodob­nie, zwarcie instalacji elektrycznej.

Natychmiast rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na odbudowę domu i za­kup wyposażenia. Akcja prowadzo­na jest, między innymi, na portalu www.pomagam.pl, poprzez który internauci mogą przekazywać da­rowizny. W tej chwili licznik zbiórki pokazuje 26 tys. zł. Do jej zakończe­nia pozostało 24 tys. zł. Wpłat moż­na dokonywać także na konto: Jerzy Ostrowski, zam. Kawęczyn 1, nr ra­chunku bankowego: 14 8689 0007 0005 4944 3000 0010 lub przeka­zując 1% podatku. Wystarczy podać nr KRS: 0000308456 i wpisać w celu szczegółowym: Dla pogorzelców z Kawęczyna.

Artykuł przeczytano 2586 razy

Last modified: 12 marca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »