piątek, 23 lutego 2024r.

Obudź się! Zdobądź tę moc

Autor: |

Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się to cele, które postawili przed sobą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3. Realizują je w ramach projektu Erasmus+ (Akcja kluczowa 1 w sektorze Edukacja szkolna), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

– Nasza kadra będzie uczestniczyła w sześciu zagranicznych szkoleniach z zakresu metodyki nauczania, psychologii i coachingu. Ich program został starannie dobrany, aby kompetencje nauczycieli służyły tworzeniu przyjaznego i inspirującego środowiska szkolnego. Projekt „Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się” potrwa do kwietnia 2024 roku – wyjaśnia jego koordynator Lilia Wawszczak, wicedyrektor SP nr 3.

Pierwszy z zaplanowanych kursów „A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers” odbył się w lutym, w szkole Europass Teacher Academy we Florencji.  

Świdniczanie, wspólnie z pedagogami z Grecji, Rumunii, Hiszpanii i Włoch, poszerzali swoją wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej, inteligencji emocjonalnej, technik mindfulness, a także metod nauczania wspomagających koncentrację, kreatywność oraz motywację dzieci i młodzieży. 

– Program był bardzo ciekawy, dotyczył niezwykle ważnych w pracy nauczyciela kompetencji – mówi L. Wawszczak. – Musimy być przygotowani nie tylko pod względem merytorycznym, ale także psychologicznym i metodycznym. Musimy reagować na wszystko, co dzieje się w szkole – na lekcjach i na przerwach, wykazywać się empatią, rozwiązywać konflikty. Wszystko po to, by jak najlepiej wspierać uczniów w procesie edukacyjnym,  pomagać w kształtowaniu ich inteligencji emocjonalnej, uczyć skutecznej i konstruktywnej komunikacji. Dzięki takim międzynarodowym szkoleniom możemy również wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów, a co za tym idzie poszerzać swoje spojrzenie na oświatę.

Przed pedagogami z „Trójki” kolejne kursy. Zaplanowano je w Hiszpanii, Grecji i ponownie we Włoszech.

– Szkołę przyjazną uczniowi tworzą nauczyciele o wysokich kompetencjach psychologicznych, emocjonalnych i metodycznych, dlatego nasza placówka przywiązuje ogromną wagę do rozwijania tych obszarów zawodowych. Jesteśmy przekonani, że realizowany przez nas projekt oraz umiejętności i doświadczenia zdobyte przez nauczycieli w znaczącym stopniu przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły – podkreśla Leszek Kalicki, dyrektor SP nr 3.

aw, fot. SP nr 3

Artykuł przeczytano 990 razy

Last modified: 22 lutego, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »