wtorek, 16 kwietnia 2024r.

Nowe miejsca dla ciała i ducha

Autor: |

Lotniczy gród wzbogaci się o kolejne miejsca dla osób chcą­cych zadbać o kondycję. Ratusz szuka wykonawcy placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także stref aktywnego seniora.

Oba pomysły spotkały się z uzna­niem mieszkańców, którzy wybrali je podczas ubiegłorocznej edycji bu­dżetu obywatelskiego. Na pierwszy z projektów zagłosowały 393 osoby. W budżecie zarezerwowano na niego 150 tys. zł.

– Przetarg został ogłoszony w formie „projektuj i buduj”. Zakłada powsta­nie terenu do ćwiczeń rekreacyjnych z niezbędną infrastrukturą, ciągami pieszymi i urządzeniami siłowni ze­wnętrznej. Ma być zlokalizowany na ulicy Racławickiej 31A, w miejscu, gdzie dawniej znajdował się plac zabaw – tłumaczy Maciej Olechno­wicz, naczelnik wydziału infrastruk­tury i zamówień publicznych w UM.

Wykonawca będzie musiał przygo­tować dokumentację projektową, złożyć odpowiednie wnioski i uzy­skać pozwolenia. Gdy dopełni tych formalności, zajmie się rozbiórką ist­niejącej nawierzchni, uprzątnięciem terenu oraz zabudową nieczynnych, awaryjnych studni wodociągowych. Do jego zadań będzie należała także budowa utwardzonej nawierzchni o powierzchni ok. 150 mkw. Przygotu­je też siłownię „pod chmurką”, gdzie dostępna będzie, m. in. prasa nożna, biegacz, orbitrek eliptyczny, wioślarz oraz trenażer bicepsu. Wszystkie urządzenia zostaną umieszczone na materiale syntetycznym. Plac ma być też miejscem wypoczynku. Pojawią się na nim ławki oraz donice z kwia­tami.

Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę, zajmie się również strefami aktywnego seniora. Przeznaczono na nie 50 tys. zł. Na ten pomysł głos od­dało 418 świdniczan. Projekt zakła­da aktywizację osób starszych oraz umożliwienie rehabilitacji seniorom, którzy na co dzień nie mają do niej dostępu.

– Powstanie pięć stref: na skwerze im. prof. Zyty Gilowskiej, przy Hali Targo­wej i targu, fontannie, Sądzie Rejono­wym oraz w Ogrodzie Różanym obok szpitala – wymienia naczelnik refera­tu inwestycji.

Na terenie każdej z lokalizacji zosta­nie zamontowany zestaw składający się z ławeczki dwuosobowej i dwóch rowerków. Sprzęty zostaną dosto­sowane do potrzeb osób starszych, dzięki czemu, podczas korzystania z nich, nie nadwyrężą mięśni czy sta­wów.

– Realizacja projektu ma na celu wspomóc procesy rehabilitacyjne oraz przeciwdziałać obniżającej się sprawności fizycznej. Zmotywuje seniorów do wyjścia z domu i da im możliwość aktywnego spędzenia czasu. Aktywność to także zmniej­szenie niepokoju, depresji, redukcja deficytów, zwalczanie izolacji i bier­ności, a w konsekwencji, zwiększenie poczucia samodzielności i przydat­ności społecznej – czytamy w uzasad­nieniu projektu.

Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać oferty do 22 marca. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Prawdopodobnie skorzysta­my z niej już w październiku.

Artykuł przeczytano 3796 razy

Last modified: 27 marca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content