niedziela, 17 stycznia 2021r.

“Mały ZUS” dla przedsiębiorców

Autor: |

Przedsiębiorcy znów mogą zgłosić się do „małego ZUS”, który zapewnia niższe składki na ubezpieczenie społeczne, uzależnione od dochodu firmy. Okno zgłoszeniowe będzie otwarte do 1 lutego.

– Ulgę otrzyma przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli firma działała krócej niż rok, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

„Mały ZUS” można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie zdrowotne przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Jak się zgłosić?

Przedsiębiorca, który chce w tym roku rozpocząć korzystanie z ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 1 lutego. Może to zrobić, składając wyrejestrowanie w ZUS z dotychczasowym kodem ubezpieczenia (na formularzu ZWUA) i rejestrując się z nowym kodem: 05 90 albo 05 92 (na formularzu ZUA lub ZZA). Osoba, która korzystała z „małego ZUS” w ubiegłym roku i spełnia do niego warunki w 2021 roku, nie musi zgłaszać się ponownie.

Każdy, kto w tym roku będzie korzystał z „małego ZUS”, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za pierwszy miesiąc opłacania składek w obniżonej wysokości. Trzeba je wysłać do terminu płatności składek, np. za styczeń – do 10 lub 15 lutego. Przedsiębiorca podaje w dokumentach informacje o rocznym przychodzie, dochodzie i formach opodatkowania.

Jak liczy się składki?

Kwota składek na „małym ZUS” zależy od dochodu przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Są z niej wykluczone firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

– „Małego ZUS” nie mogą opłacać osoby, które dopiero założyły firmę – dodaje M. Korba. – Mają  one jednak inne możliwości: najpierw 6-miesięczne zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, a potem 2 lata preferencyjnych składek. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

ow

Artykuł przeczytano 100 razy

Last modified: 4 stycznia, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?