piątek, 01 marca 2024r.

Ktoś próbuje zniszczyć drzewa?

Autor: |

Wszystko wskazuje na to, że ktoś próbował zniszczyć dwa duże drzewa rosnące na terenie placu zabaw położonym  między ulicami Norwida, Okulickiego i Wyspiańskiego.

W niedzielę, przy pniach obu drzew zauważono duże ilości rozsypanej substancji przypominającej sól. O sprawie powiadomiono Straż Miejską, a pracownicy P.K. Pegimek oczyścili teren. Czy na pewno oznacza to koniec historii?

– Sól w dużej ilości, podobnie jak inne środki chemiczne jest dla roślin bardzo szkodliwa. Zmienia skład gleby i utrudnia bądź nawet uniemożliwia pobieranie przez nie wody. W dłuższym okresie może to spowodować obumarcie drzewa wskutek suszy fizjologicznej – tłumaczy Magdalena Borowiec-Różycka, kierownik Referatu Ekologii i Zieleni Urzędu Miasta.

Zawiadomienie o zdarzeniu trafiło również do policji, która jest władna podjąć interwencję w tej sprawie. Teren na osiedlu jest monitorowany zarówno kamerami miejskimi, jak i monitoringiem zainstalowanym przez przedsiębiorców dla ochrony swoich lokali. Na szczęście rozsypana substancja została uprzątnięta przed rozpuszczeniem się w wodzie z opadów i przedostaniem do ziemi, co znacznie zmniejszyło skutki jej szkodliwego działania.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń osoba, która na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jej nadzorem podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Ustawa o ochronie przyrody stanowi jednocześnie, że takiej osobie może być wymierzona kara administracyjna.

Artykuł przeczytano 772 razy

Last modified: 13 czerwca, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »