sobota, 24 lutego 2024r.

I LO w elitarnej szesnastce

Autor: |

Uczniowie, którzy w przyszłym roku ukończą ósmą klasę, będą mogli wybierać spośród bogatszej oferty szkół ponadpodstawowych. W I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku powstaje klasa o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Świdnicki „Bronek” jest jedyną szkołą w województwie lubelskim, w której ruszy tzw. klasa „Cyber.Mil”. W całej Polsce powstanie ich łącznie 16. W ubiegłym tygodniu Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO, odebrał z rąk ministra Mariusza Błaszczaka certyfikat potwierdzający zgodę na utworzenie klasy. Podpisał także umowę o współpracy z Regionalnym Centrum Informatyki w Krakowie, które ma pomóc wdrożyć projekt.

– To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Będziemy mieć jedyną taką klasę w całym województwie – podkreśla Stanisław Stefańczyk.

Aby stać się jedną z „szesnastki”, szkoła musiała spełnić surowe wymagania. Pod uwagę wzięto wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym z 3 ostatnich lat, a także liczbę laureatów olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki.

– Liczyły się oceny, jakie nasi uczniowie osiągają na maturze oraz poziom nauczania w szkole – wyjaśnia Stanisław Stefańczyk i dodaje: – Od kilku lat w naszym liceum jest klasa o profilu matematyczno-politechnicznym, gdzie lekcje prowadzą pracownicy Politechniki Lubelskiej. Wyniki z matematyki są więc zawsze bardzo dobre.

Dla kogo „Cyber.Mil”?

Nabór do nowej klasy rozpocznie się w przyszłym roku. O jedno z maksymalnie 15 miejsc będą starali się uczniowie, którzy otrzymają na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej dobre oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz języka angielskiego. Powinni też zadeklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska.

– Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą uzyskać minimum 150 punktów. Co ważne, nabór nie jest kierowany wyłącznie do osób mieszkających w powiecie świdnickim. O miejsce w klasie może starać się młodzież z całego województwa – mówi dyrektor I LO.
Nowy program będzie realizowany pod opieką pracowników Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczniowie poznają: kryptografię i jej historię, cyberbezpieczeństwo, podstawy algorytmiki, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji oraz zaawansowaną matematykę i informatykę. Zdobędą też wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne, e-learning oraz spotkania z ekspertami wojskowymi. Klasa „Cyber.Mil” będzie dla licealistów dobrym wstępem do dalszej edukacji. Po jej ukończeniu, absolwenci odnajdą się zarówno na studiach związanych z przedmiotami ścisłymi, jak i obroną narodową. Będą mogli rozwijać karierę w instytucjach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy w tworzonych właśnie Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Czas inwestycji

Liceum im Wł. Broniewskiego ma rok na przygotowanie do rozpoczęcia rekrutacji oraz nauczania nowej klasy. W budynku powstanie specjalistyczna pracownia, w której uczniowie będą poszerzać wiedzę. Koszt jej wyposażenia oraz innych inwestycji w 80% dofinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Pozostałe 20% poniesie organ prowadzący szkołę. 

af

Artykuł przeczytano 2437 razy

Last modified: 10 lipca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »