czwartek, 18 kwietnia 2024r.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Autor: |

Gmina Miejska Świdnik prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb). Działania te są zgodne z z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, 1852). Mieszkańcy odprowadzający ścieki do takich zbiorników proszeni są o wypełnienie formularzy zamieszczonych poniżej oraz dostarczenie ich do Wydział Infrastruktury i Ekologii Urzędu Miasta Świdnik prosi mieszkańców odprowadzających ścieki do takich zbiorników o wypełnienie odpowiednich formularzy (dostępne na stronie https://e-swidnik.pl/strona-3715-ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych.html) i dostarczenie ich w wersji elektronicznej na adres wie@e-swidnik.pl, pocztą na adres Wydział Infrastruktury i Ekologii, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, lub osobiście do Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik.

Na terenie posesji, których właściciele nie dostarczą wymaganych informacji, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Ekologii Urzędu Miasta Świdnik oraz Straż Miejska Miasta Świdnik będą przeprowadzali kontrole zbiorników bezodpływowych i sprawdzali umowy bądź rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podstawa prawna prowadzenia ewidencji, kontroli oraz informacje dotyczące obowiązków właścicieli zbiorników bezodpływowych jakie wynikają z przepisów prawa dostępne są na stronie https://e-swidnik.pl/strona-3715-ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych.html

 

Artykuł przeczytano 238 razy

Last modified: 18 grudnia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content