piątek, 27 stycznia 2023r.

Drogowa ekspansja

Autor: |

Wiejska, Chryzantemowa, Drewniana i Działkowca to nazwy ulic, które budzą szczególne zainteresowanie świdniczan. Wynika to z ich znaczenia dla systemu komunikacyjnego miasta, ale także dlatego, że przygotowywane lub prowadzone są na nich działania inwestycyjne mające na celu doprowadzenie ich do standardu prezentowanego przez większość traktów komunikacyjnych Świdnika. 

– Staramy się o jak najbardziej dynamiczny, a zarazem zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej w mieście. W ubiegłym roku zakończyliśmy wielki program remontów, który objął 11 km dróg lokalnych. Jednocześnie przygotowywaliśmy się do kolejnych inwestycji, tym razem traktów posiadających znaczenie ponadlokalne, a więc również wymagających większych nakładów finansowych. Dla zobrazowania dodam, że tylko w budżecie na 2023 rok przeznaczyliśmy na drogi miejskie 20 mln zł, a przecież inwestycje drogowe mają często charakter wieloletni – mówi burmistrz Waldemar Jakson.

Najbardziej zaawansowana jest ul. Działkowca, na której kładziona jest ostatnia bitumiczna warstwa ścieralna Koszt jej budowy przekroczył 4 mln zł. Ulica powstała w pełnej infrastrukturze i liczy ponad 900 metrów długości. Obok drogi powstały chodniki, zjazdy na przyległe działki oraz oświetlenie uliczne. Przygotowano także kanał technologiczny, który umożliwi firmom dzierżawę i doprowadzenie szybkiego Internetu. Ulica Działkowca zostanie w przyszłości połączona bezpośrednio z al. Armii Krajowej. Łącznik oznaczony obecnie symbolem 2KDL posiada już dokumentację techniczną.   

Ulica Wiejska będzie jednym z największych przedsięwzięć drogowych ostatnich lat. Arteria o długości około 1260 m zostanie wyposażona w pełną infrastrukturę. Inwestycja uwzględnia przebudowę sieci podziemnych: gazowniczej, wodociągowej i elektroenergetycznej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, a na powierzchni wykonanie jezdni bitumicznej, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego, urządzenie zieleńców. Urzędnicy ratusza zdobyli na realizację prac przy ulicy Wiejskiej 8 mln zł dotacji z programu „Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych”.

– Z powodu wzrostu kosztów niezbędne było zwiększenie wkładu własnego o 2 mln zł. Mamy więc zapewnione pełne finansowanie inwestycji. Niestety, przeciąga się procedura wyłonienia wykonawcy. Mimo to planujemy zakończenie prac jeszcze w tym roku – zapewnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Do końca 2023 roku powstanie również ulica Chryzantemowa, której budowa jest już mocno zaawansowana. Będzie miała 497 m długości. Powstaną przy niej chodnik i ścieżka rowerowa. Jej przebieg wyznaczono wzdłuż północnej granicy cmentarza parafialnego. Połączy ulicę Gospodarczą z ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Znacznie ułatwi to dojazd do nekropolii, szczególnie w okresie świątecznym. Przy drodze, od strony ul. Gospodarczej, zostanie wybudowany parking na 60 aut, odciążający stanowiska znajdujące się po południowej stronie części komunalnej cmentarza. Tam też zostanie zlokalizowany plac handlowy o powierzchni 1300 mkw. oraz zaaranżowane nowe, główne wejście do nekropolii. Aktualnie na ul. Chryzantemowej wykonywana jest kanalizacja deszczowa, trwa również stabilizacja terenu pod drogę. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na około 5,27 mln zł. Część inwestycji otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Wysokość dotacji wynosi ponad 1,3 mln zł.

Chryzantemowa ma w dalszej przyszłości spełniać funkcję komunikacyjną istotną dla całego miasta. Po powstaniu ulicy Sąsiedzkiej, która jest obecnie na etapie starań o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, połączy ul. Kard. S. Wyszyńskiego z al. NSZZ „Solidarność”. Otworzy to inwestycyjnie duży fragment południowo-zachodniej części Świdnika, dysponującej na razie bardzo skromną infrastrukturą.

Podobne zadanie, oprócz komunikacyjnego, będzie miała ulica Drewniana. Jej długość, na całym odcinku, od ul. Rejkowizna, aż po drogę serwisową trasy S17 wyniesie ponad 1,4 km. Obecnie trwają na niej prace związane z sieciami deszczową i sanitarną, ustawianie krawężników, układanie chodników i budowa zjazdów. Koszt inwestycji ma sięgnąć ponad 8 mln zł.
–To kolejna kluczowa inwestycja dla miasta, która polepszy komunikację i otworzy możliwości inwestycji w południowo-zachodniej części Świdnika. Droga umożliwi komfortowy dojazd mieszkańcom do al. Jana Pawła II. Poza tym tereny te są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, jedno i wielorodzinne, zatem ulica umożliwi inwestowanie w ramach tej branży – tłumaczy Marcin Dmowski.

Zadanie obejmie budowę trzech odcinków drogi. Pierwszy, mierzący 748 metrów, rozpoczyna się od al. Jana Pawła II i kończy na drodze serwisowej. Drugi, o długości około 681 metrów, przebiega od ul. Rejkowizna do al. Jana Pawła II. Trzeci połączony z tym odcinkiem, to tak zwany łącznik przebiegający wzdłuż ściany lasu. Ten ostatni będzie miał około 100 metrów długości. Na odcinkach powstanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, oświetlenie, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Zostaną również przebudowane wodociągi i sieci energetyczne oraz zrealizowane nasadzenia zieleni w pasie drogowym. Na odcinku przy lesie wydzielone będzie miejsce na budowę  w przyszłości ścieżki rowerowej.

– Wymienione trzy ulice są tylko fragmentem wysiłku inwestycyjnego miasta. Nie zapominajmy o budowie sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków, ulic Św. Brata Alberta, II etapu Żwirki i Wigury, Turystycznej, Bażantowej i innych – podsumowuje zastępca burmistrza.

jmr

Artykuł przeczytano 104 razy

Last modified: 20 stycznia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?