niedziela, 21 lipca 2024r.

Do marszałka po pieniądze na centrum

Autor: |

Pamiętający czasy budowy WSK, stary barak stojący pomiędzy dworcami PKP i przesiadkowym przestanie istnieć. Mieści się w nim obecnie siedziba stowarzyszenia trzeźwościowego i kilka mieszkań socjalnych. W jego miejsce stanie trzykondygnacyjny budynek, w którym znajdzie pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej.

– Zamiar budowy centrum jest efektem polityki społecznej prowadzonej przez samorząd. Idea jest taka, żeby skupiała się w nim aktywność różnego rodzaju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, która umożliwi realizację ich inicjatyw.  Byłaby ona koordynowana od strony administracyjnej przez Centrum Usług Społecznych. W Świdniku działa wiele organizacji. Część z nich ma kłopot z znalezieniem miejsca na przeprowadzenie walnego zgromadzenia, konferencji, spotkania, zbiórki harcerskiej, wydarzenia kulturalnego czy szkolenia. Mając do dyspozycji taką lokalizację będą mogły zaplanować swoje działania. Chcemy przy tym, żeby centrum miało bardzo szeroką formułę, również międzypokoleniową, a jednocześnie integrowało różne organizacje, łączyło potencjały i intensyfikowało aktywność. W Świdniku zarejestrowanych jest kilkadziesiąt stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Centrum Usług Społecznych współpracuje z 36. Pozostałe radzą sobie same, ponieważ mają własne siedziby, szczególną specyfikę zainteresowań, przejawiają różną aktywność,  albo chcą zachować pełną autonomię. Centrum Aktywności Społecznej będzie bardzo potrzebnym obiektem, zwłaszcza, że powstanie w obszarze poddawanym rewitalizacji, we wrażliwym społecznie sąsiedztwie baraków socjalnych – przekonuje burmistrz Marcin Dmowski.

– Centrum Aktywności Społecznej otworzy przed nami nowe możliwości. Sama świetlica umiejscowiona w użytkowej piwnicy będzie miała prawie 170 mkw powierzchni. W razie potrzeby będzie ją można podzielić ruchomą ścianą na dwa pomieszczenia. Dzięki podestowi będzie przystosowana do organizacji mini koncertów. Obok znajdą się pokoje pełniące funkcje socjalne, gospodarcze i administracyjne. Zasada ma być taka, że żadne z pomieszczeń nie będzie dedykowane tylko jednej organizacji. Po prostu korzystać z nich będą ci, którzy w danym czasie będą mieli taką potrzebę. Na parterze znajdą się trzy mieszkania, tak zwane treningowe, przeznaczone dla osób, które chcą się usamodzielnić, ale nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, bądź możliwościami lokalowymi. Każdy z lokali będzie miał od 30 do 40 mkw powierzchni z zapleczem sanitarnym i autonomicznymi wejściami. Będzie go można zasiedlić na okres do  dwóch lat. Również na parterze znajdą się sala rekreacyjna, sala spotkań, klub aktywnego trzeźwienia. Na piętrze plany przewidują kolejną świetlicę, prawie stumetrową – dodaje Andrzej Mańka, dyrektor Centrum Usług Społecznych.

Miasto posiada dokumentację projektową, która umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie z Działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (typ projektu 1) w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Projekt  budowy CAS został zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji, co daje możliwość ubiegania się o środki europejskie w konkursach ogłaszanych na działania związane z rewitalizacją. Gminny Program Rewitalizacji jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez Radę Miasta umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Podstawą Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. Warto podkreślić, że warunkiem  ubiegania się o środki europejskie na ten cel, jest akceptacja GPR przez Marszałka Województwa, który, po uprzedniej  weryfikacji, wpisuje dokument do wykazu programów rewitalizacji województwa lubelskiego. Na wykazie (stan na 5 czerwca) znajduje się obecnie jedynie 6 gmin, w tym Świdnik.

jmr

 

Artykuł przeczytano 148 razy

Last modified: 23 czerwca, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content