piątek, 01 marca 2024r.

Dla dobra seniorów

Autor: |

8 maja, w siedzibie Centrum Usług Społecznych odbyło się spotkanie konsultacyjne dyrektora CUS – Andrzeja Mańki i Organizatora Społeczności Lokalnej – Renaty Elmerych z reprezentacją organizacji zrzeszających świdnickich seniorów. Wzięli w nim udział przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rady Seniorów, Klubu Seniora i Centrum Aktywności Kobiet.

Celem poniedziałkowego spotkania było omówienie strategii działań miasta w obszarze polityki senioralnej w szczególności rozszerzenia katalogu usług CUS. Wskazano dwie grupy potrzeb środowiska senioralnego, na których miasto i Centrum Usług Społecznych powinny skoncentrować swoje działania: aktywnej grupie seniorów zrzeszających się w stowarzyszeniach, klubach itp. chcących rozwijać pasje i zainteresowania oraz grupie seniorów wymagających pomocy w formie usług zdrowotnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, często samotnych i nie znajdujących wsparcia w rodzinie.

Seniorzy podali wiele ciekawych propozycji, jak: usługa Door-To-Door, czyli bezpłatny transport dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, usługi rehabilitacyjne, masaże, usługa „Złota Rączka” – czyli proste prace naprawcze,  usługa wykonywania prac porządkowych w domu, jak np. mycie okien, organizacja potańcówek, umieszczenie tablicy informacyjnej w centrum miasta na temat wydarzeń organizowanych przez seniorów w mieście. Wskazali też uciążliwości, którymi są: wydłużenie trasy linii 35 MPK – z obecnej kończącej bieg na Felinie do przystanku na Majdanku, nieregularna komunikacja na cmentarz komunalny, problemy z utrzymaniem lokali na działalność stowarzyszeń, brak możliwości integracji międzypokoleniowej oraz brak lokalu na wspólne spotkania integracyjne dla seniorów różnych środowisk.

Spotkanie podsumowano deklaracją dalszej współpracy i stopniowego uszczegóławiania i wprowadzania w życie proponowanych przez seniorów pomysłów.

re, fot. CUS

Artykuł przeczytano 627 razy

Last modified: 12 maja, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »