sobota, 19 września 2020r.

Czas na stypendia

Autor: |

O miejskie nagrody za wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie szkół działających na terenie Świdnika. Władze miasta przewidują, że nagrody trafią do około 170 osób.

Miejskie stypendia są przyznawane w Świdniku od kilku lat. W tym roku przedstawiciele ratusza zaproponowali przyjęcie nowej uchwały w tej sprawie. Jak tłumaczą, jest ona wynikiem analiz dotychczasowej, ale także pandemii koronawirusa.

– Musieliśmy zmienić terminy składania wniosków o stypendia. Obowiązujące w poprzedniej uchwale byłyby nie do spełnienia, ze względu na, wprowadzone w związku z pandemią, zmian w organizacji roku szkolnego – tłumaczyła Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Na czym polegają zmiany? Po pierwsze obowiązującym kryterium przyznawania stypendium nie będzie już zachowanie. Zmieniła się również średnia, od której uczniowie szkół średnich mogą starać się o miejską nagrodę. Równocześnie zapadła decyzja o podwyższeniu kwot o 10 zł w każdej kategorii. Termin składanie wniosków o przyznanie stypendium, w tym roku wyjątkowo, upłynie 17 sierpnia.

Uczniowie, którzy spełniają kryteria uchwały (treść uchwały w załączniku), muszą wypełnić odpowiedni wniosek (w załączniku) oraz napisać plan rozwoju osobistego. Wypełnione dokumenty składają do swoich szkół, gdzie zostaną sprawdzone. Szefowie placówek oświatowych, po weryfikacji wniosków, przekażą je do Urzędu Miasta.

Jakie kwoty?
  • Szkoły podstawowe: kl. IV–VI od 50 do 100 zł miesięcznie, kl. VII–VIII od 100 do 150 zł miesięcznie
  • Szkoły ponadpodstawowe: od 150 do 200 zł miesięcznie
  • W przypadku uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych stypendia wypłacane są jednorazowo w wysokości od 1500 do 2000 zł.
Jakie kryteria?

Uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Średnia ocen (szkoły podstawowe: kl. IV– VI – od 5,80, kl. VII – VIII – od 5,50, szkoły średnie – od 5,30)
  2. Tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego konkursu kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim lub wyższym
  3. Wysoka wartość procentowa egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (od 90 do 100 proc.)

do pobrania:

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc wzor_zgloszneia_stypendium_wniosek 74 KB 29
pdf zarządzenie burmistrza 1 MB 16
pdf Uchwała Stypendia 200 KB 102

Artykuł przeczytano 210 razy

Last modified: 31 lipca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?