poniedziałek, 22 lipca 2024r.

Burmistrz z absolutorium

Autor: |

Radni Świdnika w komplecie stawili się w czwartek na IV sesję Rady Miasta IX kadencji. Głównymi jej punktami były uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Świdnik wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak Komisja Rewizyjna Rady Miasta oceniły sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za rok 2023 pozytywnie. Za udzieleniem mu wotum zaufania głosował komplet 21 radnych. Za udzieleniem absolutorium było 16 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

– Jestem w dość niecodziennej sytuacji, ponieważ de facto udzielacie Państwo wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi, który opuścił urząd. Jednak przez pięć i pół roku współpracy z Panem Burmistrzem, uczestnictwa w realizacji miejskich projektów, współdecydowania o polityce inwestycyjnej, finansowej i społecznej, czuję się współodpowiedzialny za ich efekty. Jestem zresztą zdania, że poddają dzisiaj Państwo ocenie pracę całego zespołu skupionego wokół burmistrza Waldemara Jaksona – mówił burmistrz Marcin Dmowski.

Przed rozpatrzeniem przez radnych uchwały burmistrz przedstawił raport o stanie miasta. Jak podkreślił, działania samorządu opierały się na polityce zharmonizowanego rozwoju zgodnie z przyjętymi Strategiami, jednoczesnym działaniu wielotorowym w różnych obszarach, rozwoju infrastruktury drogowej, aktywnych działaniach w obszarze pomocy społecznej, a także stabilnej sytuacji finansowej.

Planowane dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik zostały zrealizowane w kwocie 196 987 916 zł, co stanowiło 99,93 proc. planu. Były one wyższe o 6,08  mln  zł, czyli o 3,19 proc. więcej niż w roku 2022.  Wydatki wyniosły 224 866 398 zł, co oznacza realizację 97,16 proc. planu i były o 12,78 mln zł, (6,03 proc.) wyższe od poniesionych w 2022 r.

Wśród dochodów  dominowały bieżące, na kwotę 174, 8 mln zł. Dochody majątkowe wyniosły 22,2 mln zł. Struktura wydatków była podobna, choć zwraca uwagę duża kwota wydatków majątkowych, przeznaczanych w przeważającej części na inwestycje. Bieżące opiewały na 175 mln zł, majątkowe na prawie 50 mln zł.

Ważną sferą działalności samorządu jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jej koszty w ubiegłym roku wyniosły ogółem 3,468 mln zł. Najwięcej środków, bo 2,580 mln zł pochłonęły wydatki na pomoc społeczną. Na drugą w kolejności kulturę i ochronę zdrowia przeznaczono 384 tys. zł.

Spośród pieniędzy wydanych na pomoc społeczną najwięcej przeznaczono na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – 10,2  mln  zł i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1,15 mln zł.

W 2023 realizowano VIII edycję Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. W jej ramach złożono 49 projektów, spośród których świdniczanie wybrali do realizacji 14. Najdroższym była budowa „Lotniczego Miasteczka dla Dzieci”, czyli modernizacja i rozbudowa placu zabaw na skwerku przy ulicach Kościuszki-Głowackiego, która pochłonęła prawie 203 tys. zł. W głosowaniu uczestniczyło 5653 mieszkańców. Ogólna kwota wydana w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniosła 946 452 zł.

Realizując politykę społeczną miasta, władze samorządowe kierowały działalnością 3 żłobków, 6 przedszkoli, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 4 szkół podstawowych i jednego liceum. Na inwestycje w oświatę wydano 13,2 mln  zł, a najważniejszymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi były budowa hali sportowej przy SP nr 3 (5,7 mln zł), przebudowa segmentu sportowego w SP nr 5 (prawie 5,8 mln zł) oraz realizacja projektu „Dostępne Szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik – SP nr 5 i SP nr 7 (1,06 mln zł). Realizując dwie pierwsze inwestycje,  wykorzystano dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki inwestycyjne były również związane z budową wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (33 959 zł – inwestycja ma być zakończona w 2025r.), modernizacją sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego – 1,75 mln zł (w tym 1,29 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) oraz budową zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej – 3,47 mln zł (1 025 957 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Największym projektem inwestycyjnym jest jednak budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju, która znajduje się na etapie wyłaniania wykonawcy. Dotychczas z budżetu miasta wydano na nią 1,73 mln zł, jednak całkowite koszty przedsięwzięcia szacowane są na 71 mln zł.

Ważnym elementem inwestycji były budowa i przebudowa dróg oraz przygotowywanie dokumentacji projektowej na kolejne zadania. Na budowę ulic i dróg wydano w 2023 r. prawie 25 mln zł, na przebudowy niecałe 900 tys. zł, na dokumentację ponad 900 tys. zł. Najważniejszymi przedsięwzięciami były: budowa ul. Wiejskiej, która kosztowała prawie 11 mln zł (w tym 8 mln zł dofinasowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład), budowa ul. Drewnianej – niemal 4 mln zł (3,066 mln zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), budowa ul. Chryzantemowej – ponad 3,7 mln zł (650 711 zł  dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), budowa ul. Pileckiego – 2,6 mln zł (896 320 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)oraz budowa ul. Działkowca – 1,27 mln zł (1 090 574 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Inwestycje wodociągowe pochłonęły łącznie nieco ponad 2 mln zł. Utrzymanie czystości kosztowało 13,8 mln zł, dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, których było ponad 13 tys. ton, wyniosły około 11,5 mln zł.

Artykuł przeczytano 180 razy

Last modified: 20 czerwca, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content