piątek, 23 lutego 2024r.

Budżet trudny, ale odważny i bezpieczny

Autor: |

29 grudnia Rada Miasta uchwaliła budżetu Świdnika na rok 2023. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Nieobecna była 1 osoba.

Budżet zamyka się kwotą 185,8 mln zł. Składają się na niego dochody bieżące i majątkowe. Te pierwsze przewidywane są na 155 mln zł. To o  32 mln zł mniej niż w roku poprzednim. Na zmniejszenie dochodów bieżących mają wpływ zadania zlecone, w tym przede wszystkim Program 500+, który od czerwca 2022 roku został przejęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że dotacje, które z tego tytułu otrzymywało miasto, trafiają do ZUS. Kolejnym czynnikiem są zmiany w podatkach. Zmieniono konstrukcję podatku dochodowego od osób fizycznych i według informacji Ministerstwa Finansów, szacunkowe wpływy do budżetu miasta z tytułu udziału w tym podatku określono na 35,6 mln zł, co przy kwocie prawie 42,6 mln zł w roku 2022 skutkuje zmniejszeniem dochodów bieżących o 7 mln zł. Dochody majątkowe, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku miasta wyniosą w bieżącym roku 30,8 mln zł.

– Wszyscy mamy świadomość, jaka jest sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna w Polsce, i na świecie. Projekt budżetu stara się na nią reagować. Jest to budżet trudny, ale zarazem bezpieczny i odważny. Obejmuje wszystko, co jest niezbędne naszemu miastu. Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie planowane przez nas, jak i nasze spółki inwestycje, będą kontynuowane. Oczywiście wiele podmiotów patrzy na budżet od strony dochodów, natomiast wydatki budżetowe umykają ich uwadze. Tymczasem oczywiste jest, że wydatki i dochody muszą być zbilansowane. Na ich wielkość ogromny wpływ ma sytuacja gospodarcza. Przewidujemy, że ten rok upłynie pod znakiem wysokiej inflacji, rosnących cen paliw i energii, ale także reform podatkowych, które w sposób bezpośredni dotkną samorządy. Mimo to, w 2023 roku po raz kolejny planujemy uniknąć sięgania do kieszeni mieszkańców i przedsiębiorców. Nie podnosimy podatku od nieruchomości, podatków od środków transportu i opłat za zagospodarowanie odpadów od osób fizycznych.  Mimo skomplikowanej sytuacji finansowej, nie ustajemy w wysiłkach, by nasze miasto wciąż się rozwijało. A rozwój to głównie, chociaż nie wyłącznie, inwestycje. W związku z tym przeznaczyliśmy na nie w budżecie 67,4 mln zł, co stanowi około 30 procent wydatków ogółem. Jeśli porównamy to z budżetami innych miast jest to bardzo duży procent – tłumaczył podczas sesji budżetowej burmistrz Waldemar Jakson.

Wydatki budżetowe mają w 2023 roku wynieść 222,4 mln zł, czyli o około 5,6 mln więcej niż w minionym roku. Deficyt zostanie pokryty głównie emisją obligacji.

– Poza realizacją strategii rozwoju miast, hierarchizacją, priorytetyzacją i optymalizacją wydatków, obowiązuje nas dyscyplina finansowa, czyli respektowanie wskaźników zabraniających nadmiernego  zwiększania wydatków bieżących, zachowanie pewnych proporcji w wydatkach. Na logikę potrzeb nakłada się logika możliwości finansowych. Zadłużenie przewidywane na koniec roku ma wynieść 87 mln zł. Kwota ta uwzględnia emisję nowych obligacji o wartości 20 mln zł. W bieżącym roku miasto spłaci dług i wykupi obligacje za 3,4 mln zł. Chcę podkreślić, że zaciągane zobowiązania nie są, a nawet nie mogą być przeznaczone na bieżące wydatki. Zdobyte w ten sposób środki ułatwiają nam finansowanie działalności inwestycyjnej, zwłaszcza kompletowanie wkładu własnego przy inwestycjach, które otrzymują zewnętrzne dofinansowanie. Miasto spełnia wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia i warunkujące możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań, do czego nie jest już zdolnych wiele innych samorządów. Pozbawia je to możliwości zgromadzenia wkładu własnego niezbędnego do uzyskania środków rządowych bądź unijnych. Tym samym nie mają one zdolności realizacji wielu prorozwojowych inwestycji. A zatem można powiedzieć, że pożyczamy pieniądze, by zdobyć jeszcze więcej pieniędzy. Naturalnie, w dzisiejszej burzliwej rzeczywistości stale monitorujemy zasadność i możliwość kontynuacji działań inwestycyjnych, jak również rozpoczynania kolejnych przedsięwzięć – przekonywał burmistrz Waldemar Jakson.

W sferze wydatków społecznych największą kwotę z tegorocznego budżetu wydamy na oświatę i wychowanie  – 69 mln zł. Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną wyniosą 15 mln zł, na sport i kulturę fizyczną około 20 mln zł. Kwota ta uwzględnia utrzymanie obiektów sportowych. W 2023 roku kontynuowany będzie Budżet Obywatelski, który doczekał się już VIII edycji.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w roku 2023:

Budowa i przebudowa dróg publicznych – 19,749 mln zł;

Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych – 9,85 mln zł, w tym 4,75 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład .

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 8,378 mln zł, w tym 2,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju – 6,2 mln zł.

Transformacja energetyczna miasta Świdnik – 4,850 mln zł.

Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 4,8 mln zł, w tym 1 mln zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej – 3,27 mln zł, w tym 1,05 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przebudowa budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku – 2,7 mln zł, w tym 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Artykuł przeczytano 1034 razy

Last modified: 7 stycznia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »