sobota, 20 lipca 2024r.

Porozmawiajmy o książkach

Autor: |

12 lat temu, w Filii nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu­blicznej odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, założonego przez Annę Wiśniewską. Z czasem filia stała się miejscem spotkań ludzi, którzy z wielką pasją roz­mawiali o literaturze i kulturze. Dziś DKK działa przy biblio­tece, przy ul. Niepodległości 13. Powstał również Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. Przy okazji tej rocznicy, bibliote­karki Dorota Cioczek oraz Joanna Makuszewska, które obec­nie opiekują się klubami, opowiedziały o ich początkach.

Nie było łatwo

Dorota Cioczek: Ania Wiśniewska, założycielka klubu w Świdniku, jest bardzo aktywną, ciepłą i otwartą osobą. Miała wielu zaprzyjaźnio­nych i wiernych czytelników, a po­nieważ łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, namówiła ich do uczestni­czenia w rozmowach literackich. Na pierwszym spotkaniu pojawiło się 6 osób, na następnym 4. Ania wspo­minała, że „nie było łatwo”, ale nie poddała się. Regularnie do klubu przychodziło 10 i więcej osób.

– DKK organizowało też spotkania autorskie.

C.: Przyjeżdżali nie tylko pisarze. Ania zapraszała też ludzi kultury, podróżników. Świdniczanie chętnie się z nimi spotykali. W tej małej filii gromadziło się nawet 40, 50 osób.

Szczęśliwa „trzynastka”

Po wprowadzeniu reformy oświa­towej i likwidacji gimnazjów, filia, mieszcząca się dotąd w SP nr 7, potrzebowała innej lokalizacji. Spa­kowano księgozbiór i rozpoczęto poszukiwnie nowego miejsca, które ostatecznie znalazło się w budynku dawnego Gimnazjum nr 1. Czytelni­kom zależało, by klub wciąż działał, więc zmienił siedzibę, przenosząc się do pomieszczeń MPBP.

C.: Zazwyczaj spotykamy się w MediaStrefie, bo mamy tu więcej możliwości. Możemy, na przykład organizować pokazy filmowe. Zale­ży nam, aby książka była częścią spo­tkań z kulturą. Dlatego uczestniczy­my w imprezach lubelskich teatrów. Wiosną rozmawialiśmy o biografii „Stryjeńska. Diabli nadali” Angeliki Kuźniak, a w listopadzie obejrzeli­śmy spektakl „Stryjeńska. Let’s dan­ce Zofia” w Centrum Spotkania Kul­tur. Przygotowując się do dyskusji o Kobro, obejrzałyśmy „Powidoki” An­drzeja Wajdy. W najbliższym czasie wybierzemy się do Teatru Starego w Lublinie, na spektakl „Żar-Ptak/Fire­bird”, dotyczący twórczości Zuzanny Ginczanki, poetki zastrzelonej przez Gestapo w 1944 roku. Jesteśmy cie­kawi, jak jej twórczość zinterpretują czołowi aktorzy sceny polskiej.

– Ze spotkania na spotkanie poja­wia się coraz więcej gości, a klu­bowicze powoli przekonują się do nowego miejsca.

C.: Kluczem do sukcesu DKK są: dobra książka, kawa, pyszne ciasto oraz serdeczna atmosfera. Znamy się, niekiedy od lat. Nie boimy się rozmawiać i otwarcie wyrażać swoje poglądy. Chociaż to nie jest tak, że na wszystkie spotkania przychodzą te same osoby. Na przykład, zmiana miejsca pozwoliła nam zaprosić do uczestnictwa nowych czytelników.

– Czytając, każdy zwraca uwagę na coś innego.

C.: Różnią nas chociażby prefe­rencje czytelnicze. I to jest dobre. Dzięki temu, dyskutując, nie jeste­śmy jednomyślni. Podam przykład. Miniony rok był Rokiem Kobiet. Mówiliśmy o różnych pisarkach, na przykład o Siri Hustvedt, autor­ce książki „Świat w płomieniach”. Okazało się, że to naprawdę trudna i wymagająca lektura, którą można czytać na wiele sposobów. Wywią­zała się niesamowita dyskusja. Każ­da z pań, ponieważ tak się złożyło, że właśnie one wzięły w niej udział, kie­rując się własnym doświadczeniem, zwróciła uwagę na coś innego.

– O czym porozmawiacie w naj­bliższym czasie?

C.: Czytelnicy zasugerowali, żeby była to twórczość Kurta Vonneguta. Jesteśmy ciekawe, jak będzie, bo to szczególny pisarz. Klubowicze są za­wsze świetnie przygotowani, mają notatki o książkach, epoce, autorze.

Bardzo im za to dziękuję, bo dysku­sja staje się barwniejsza. Przyznam, że wiele uczę się podczas naszych spotkań.

Czas na młodych

W styczniu 2018 roku działalność rozpoczął Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży, który skupia osoby w wieku 13-16 lat.

Joanna Makuszewska: Dzieci bar­dzo szybko się zintegrowały. Świet­nie się dogadują i widać, że lubią spędzać razem czas. Każdy zna już gust kolegi, koleżanki. To naprawdę fantastyczna grupa.

– Proponują, co warto przeczytać?

C.: Obie lubimy czytać młodzie­żowe książki. Kiedy znajdziemy coś wyjątkowego i wydaje nam się, że dobrze byłoby o tym porozmawiać, przedstawiamy temat. Bywa jednak tak, że nasi czytelnicy proponują coś własnego. Tak było, na przykład ze „Zwiadowcami” Johna Flanaga­na. Zosia i Ela, nastoletnie czytel­niczki, poprowadziły całe spotkanie. Przygotowały quiz, podchody oraz grę fabularną.

M.: Kiedy przeczytaliśmy książkę „Cudowny chłopak”, wybraliśmy się na jej adaptację filmową, żeby móc dyskutować o jednym i drugim.

Spotkania DKK oraz MKK są otwarte dla czytelników bibliote­ki. Najbliższe odbędą się 20 lute­go – dla dorosłych oraz 28 lutego – dla młodzieży.

Artykuł przeczytano 4248 razy

Last modified: 22 lutego, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content