sobota, 20 lipca 2024r.

Projekty tworzące przyszłość

Autor: |

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie informacyjne o naborze wniosków o dofinansowanie na rok 2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Nabory dotyczyły m.in. projektów chroniących dziedzictwo naturalne i wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki, rewitalizację obszarów miejski oraz pozamiejskich, wspierających szkolnictwo i integracje społeczną, promujących niskoemisyjny transport miejski oraz poprawę gospodarki odpadami i wodno-ściekowej.

Dla osób chcących wziąć udział w naborze zorganizowano szereg wydarzeń, takich jak dni otwarte, szkolenia, webinary i spotkania informacyjne. Odbyło się już kilka spotkań na Lubelszczyźnie, na których podano harmonogram naboru wniosków o dofinasowanie na 2024 rok, z wyjaśnieniem kto i na jakie cele może składać wniosek. Na spotkanie w Świdniku zgłosili się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, np. fundacji, a także osoby prywatne.

Spotkanie w Świdniku poprowadzili: Andrzej Danaj (zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Beata Niedziela (zastępca kierownika Oddziału Naboru i Oceny Projektów), Łukasz Budyńczuk (p.o. dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego), Olga Śniadecka (z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) oraz Małgorzata Reszka-Ryczek (wicedyrektor ds. Organizacji i Funduszy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie). Odpowiadali oni na pytania zebranych i prezentowali działania realizowane przez lubelskie instytucje, mające poprawić komfort życia mieszkańców województwa.

Szczegółowe informacje o Programie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego można znaleźć na stronie https://funduszeue.lubelskie.pl/

ek

Artykuł przeczytano 100 razy

Last modified: 17 czerwca, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content