środa, 29 marca 2023r.

30 lat kulturalnej misji

Autor: |

18 lutego 1993 roku radni Świdnika powołali do życia Miejski Ośrodek Kultury. W zamyśle miała to być instytucja koncentrująca artystyczne i kulturalne inicjatywy świdniczan. W 30-lecie istnienia MOK dowodzi, że swoją misję spełnia, może nawet przewyższając oczekiwania założycieli.

W Świdniku i dla świdniczan

Miejski Ośrodek Kultury jest naturalną kontynuacją tradycji kulturalnych zapoczątkowanych w pierwszych latach istnienia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i miasta Świdnik, które przez wiele lat żyły w bardzo ścisłej symbiozie. Wystarczy przypomnieć Zakładowy Dom Kultury WSK, Kino „Przodownik”, przemianowane później na „Lot”, kluby Ikar i Iskra. Rozwijało w nich swoje umiejętności wielu utalentowanych artystów, jak zespół Ikresi czy też Zakładowa Orkiestra Dęta, która działa obecnie pod nazwą Helicopters Brass Orchestra. W Świdniku, podczas Przeglądu Zespołów Młodzieżowych, w 1979 roku debiutował Bajm. W legendę obrosła historia Robotniczego Dyskusyjnego Klubu Filmowego Dodek.

Tak bogata tradycja zasługiwała na zacną kontynuację. PZL-Świdnik, mecenas kultury w mieście, zaczął redukować wydatki związane z działalnością pozaprodukcyjną. Na szczęście znanym w całej Polsce i poza jej granicami artystom i zespołom przyszedł Miejski Ośrodek Kultury, który zaczął gromadzić pod swoimi skrzydłami kolejnych wykonawców. Wśród nich są, między innymi, Helicopters Brass Orchestra, Chór Arion i Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy.

Organizacyjny mocarz

Dzisiejszy Miejski Ośrodek Kultury jest czymś więcej niż tylko domem kultury, w którym dzieci i dorośli mogą rozwijać swoje talenty w kierunku tańca, śpiewu, muzyki, czy też sztuk plastycznych. Organizuje wszelkiego rodzaju wydarzenia patriotyczne, historyczne, pomaga w przeprowadzaniu uroczystości religijnych. W 2004r. zlokalizowano w nim sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 2011 roku wydaje Głos Świdnika. Prowadzi także miejski portal Świdnik-wysokich lotów, magazyn Miasto!, przygotowuje audycje informacyjne Świdnik.TV. W jego strukturach działa Strefa Historii pielęgnująca artefakty, które budują tożsamość lokalnej społeczności naszego miasta: pamiątki etosu „Solidarności”, lotniczych i motoryzacyjnych tradycji, potęgi klubu sportowego Avia.

– Miejski Ośrodek Kultury, w sposób wszechstronny zaspokaja ogromną część kulturalnych potrzeb mieszkańców Świdnika. Ale chciałbym zwrócić uwagę na zupełnie inny aspekt, który wynikł w sytuacji szczególnej. Myślę, że jednym z przedsięwzięć zasługujących w ostatnim czasie na najwyższy szacunek było błyskawiczne zorganizowanie punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej napaści 24 lutego 2022 roku. Przewinęły się przez niego tysiące ludzi potrzebujących żywności, ubrań i wstępnej opieki. Świadczy to o zdolnościach organizacyjnych kierownictwa ośrodka, ale również ofiarności jego pracowników – mówi burmistrz Waldemar Jakson

Poszanowanie dla tradycji

Przez dziesięciolecia Miejski Ośrodek Kultury zmienia oblicze.

– Żyjemy rytmem miasta i podobnie jak ono, mimo różnego rodzaju trudności, zmieniającej się koniunktury finansowej czy trwającej dwa lata klęski pandemii, staramy się wykorzystać każdą sprzyjającą chwilę, by wracać do inicjatyw, które pozytywnie, czasami wręcz entuzjastycznie są przyjmowane przez świdniczan. Myślę, że wydarzenia takie, jak Świdnik Air Festival, Noc Kultury, Pożegnanie Lata czy Świdnik Jazz Festival z powodzeniem mogą zostać uznane za warte uwagi. Wymagają one wysiłku organizacyjnego oraz zdobywania kompetencji w obszarze pozyskiwania  sponsorów, nawiązywania współpracy z tak wymagającymi partnerami jak PZL-Świdnik bądź Siły Zbrojne RP. Raz przetarte szlaki warto pielęgnować i taką właśnie strategię działania konsekwentnie realizujemy. W Miejskim Ośrodku Kultury działa obecnie 30 grup zrzeszających ponad 650 osób. Placówka jest wciąż otwarta na kolejne pomysły, oby było ich jak najwięcej – deklaruje Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kamieniem milowym rozwoju Ośrodka było przekształcenie budynku Kina „Lot” w nowoczesne „Centrum Kultury”. Dzięki temu, 1,1 tys. mkw. gmachu powiększyło się o kolejne 2,5 tys. mkw. Kosztowało to niebagatelne 11 mln zł, z których 2,5 miliona pochodziło z zewnętrznego dofinansowania. Miejski Ośrodek Kultury dysponuje dwiema salami widowiskowymi, na 335 i 183 miejsca. Kino „Lot” zostało zdygitalizowane i wyświetla filmy zarówno w technologii 2D, jak i 3D. Dzisiejszy Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku jest jednym z najnowocześniejszych centrów kulturalnych na Lubelszczyźnie. Jednak podczas modernizacji obiektu pozostawiono kilka „zabytkowych” elementów.

Centrum po nowemu

Założenia przebudowy obejmowały rozbudowę bryły kina i stworzenie kompletnego centrum kultury przy zachowaniu historycznego wizerunku budynku pochodzącego z lat 60., łącznie z mozaiką na fasadzie, freskami w holu oraz oryginalnym logo kina. Kino „Lot” do dzisiaj jest jednym z filarów działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. Jego ewolucja dokonywała się w ciągu minionych 30 lat na oczach Bożeny Strzyżewskiej, najstarszego stażem pracownika MOK.

– Stare czasy i początki kina wspomina się zawsze z sentymentem, jednak z biegiem lat życie stawiało nowe wyzwania nie tylko co do poziomu technicznego sprzętu, ale także warunków, w jakich kinomani chcą oddawać się swojej pasji. Rewolucja dokonała się wraz z przebudową obiektu. Zniknęły wysłużone fotele i stary ekran.  Ciężkie, celuloidowe szpule wyświetlane przez projektory chłodzone wodą zostały zastąpione cyfrowymi plika odtwarzanymi z komputera. Dźwięk mono odszedł do historii na rzecz Dolby Stereo.  Wkroczył system prezentacji obrazu  3D. Filmy oglądamy w klimatyzowanej sali. Dzięki temu kino w pełni odpowiada wymogom współczesności – mówi Bożena Strzyżewska.

W 30-lecie istnienia, największa instytucja kulturalna miasta, snuje plany na przyszłość.

– Miejski Ośrodek Kultury to serce Świdnika. Staramy się, żeby był otwarty i dostępny dla jak najszerszej grupy mieszkańców. Rozróżniamy naszą ofertę i chcemy docierać do świdniczan różnymi kanałami. Ośrodek to kino, koncerty, plenerówki, zajęcia i warsztaty artystyczne, miejskie redakcje, ale przede wszystkim  to ludzie – nasi pracownicy, widzowie i uczestnicy kultury – mówi Katarzyna Lis, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

jmr

Artykuł przeczytano 348 razy

Last modified: 17 lutego, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »